Adi Shankara Brahma Vidya Peeth,
Somashram, Uttarkashi (Himalayas)


Executive Body of Somashram

 

 

 

President: Swami Premanandaji, President, Sivananda Ashram, Ganeshpur, Uttarkashi.

 

 

Senior Vice-President: Acharya Swami Vishnu Tirthaji, Acharya Kutir, Gangori, Uttarkashi.

 

 

Vice-President: Acharya Swami Sharvanandaji, Pranav Dham, Uttarkashi.

 

 

General Secretary: Swami Janardananandaji, Vishnudevananda Tapovanam, Uttarkashi.

 

 

Deputy Secretary: Swami Hariomanandaji, Vishnudevananda Tapovanam, Uttarkashi.

 

 

 ACHARYA OF SOMASHRAM

Addl. Secretary: Swami Haribrahmendranandaji, Somashram, Ujjaili, Uttarkashi.

 

 

Treasurer: Swami Aananda Tirthaji, Acharya Kutir, Gangori, Uttarkashi.

 

 

 

Trustees

 

Swami Gambhiranandaji, President, Sivananda Ashram, Ujjaili, Uttarkashi.

 

Swami Amritamayanandaji, Art Of Living, Kerala Chapter, Kerala.

 

Swami Govindanandaji, Yogacharya, Sivananda Yogavidya Centers, Kerala.

 

Swami Krishnanandaji, Gangotri. Sri Asimanandaji, Mukti Dham, Uttarkashi.

 

Br Samvit Chaitanyaji, Acharya, Sivananda Ashram, Palghat.

 

Br Raghava Kumarji, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh.

 

 

 

Patrons

 

Acharya Mahamandaleshwar Swami Pranavchaitanya Puriji,Paramartha Sadhana Sangh, Varanasi.

 

Swami Satchidanandaji, Koteshwar Ashram, Uttarkashi

Swami Dhyananandaji, Acharya, Tapovan Kuti, Uttarkashi.

 

Swami Kamaleshanandaji, Acharya, Divya Dham, Ujjaili, Uttarkashi.

 

Swami Haridasji, Manava Seva Sangh, Ujjaili, Uttarkashi.